Autor: Artur Nawojski    Piątek, 18 Lipiec 2014 13:03    PDF Drukuj Email
Kolonie dla dzieci
Promocja i turystyka

Urząd Gminy w Osjakowie informuje o możliwości uczestnictwa w 12-dniowym wyjeździe wakacyjnym do Załęcza Wielkiego w terminie od 25 lipca do 5 sierpnia 2014 r. dzieci zamieszkałych na ternie Gminy Osjaków w wieku 7-17 lat. Odpłatność 290,- zł od osoby.

Zakwaterowanie w ośrodku Nadwarciański Gród. W programie min.: zwiedzanie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, Baseny Termalne w Uniejowie, basen w Wieluniu, wycieczki lokalne.

Zapisy oraz dokumenty (karta i zaświadczenie lekarskie) przyjmowane są do dnia 21.07.2014 r. do godz. 12.00 w pok. nr 8 w Urzędzie Gminy w Osjakowie. Więcej informacji pod nr telefonu 43 8423391 w. 14 - Wioletta Sroka.

Dokumenty:

Zmieniony ( Piątek, 18 Lipiec 2014 13:30 )
 
Autor: Dominik Pęczek    Wtorek, 08 Lipiec 2014 07:52    PDF Drukuj Email
Ogłoszenie o naborze wniosków o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego
Pozostałe

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE !

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

w ramach programu "Wspieramy zdrowie" ogłasza nabór wniosków o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego.

Przedmiotem użyczenia są wózki inwalidzkie z napędem ręcznym oraz krzesło toaletowe. O wypożyczenie w/w sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby, które:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu.

Warunkiem ubiegania się o wypożyczenie sprzętu jest złożenie w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32 ( siedziba Starostwa Powiatowego w Wieluniu) prawidłowo wypełnionego Wniosku o użyczenie urządzeń pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego wraz z załącznikami w terminie  do 15.07.2014r. do godz. 15.00.

Komisja powołana przez Zarząd Fundacji, dokona wyboru osób, z którymi zostaną podpisane umowy użyczenia wózków inwalidzkich.

Zasady wypożyczania urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego oraz formularze dokumentów niezbędnych o ubieganie się o wypożyczenie w/w sprzętu są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.wielun.pl, w Biurze Fundacji, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin Powiatu Wieluńskiego. 

Partner programu:

 

Ogłoszenie

Zmieniony ( Wtorek, 08 Lipiec 2014 09:15 )
 
Autor: Anna Jendrzycka /kultura.osjakow.pl    Wtorek, 01 Lipiec 2014 07:29    PDF Drukuj Email
Dni Osjakowa 2014
Wydarzenia kulturalne

29 czerwca 2014 roku w Osjakowie odbył się Festyn DNI OSJAKOWA 2014. O godz. 15:00 nastąpiło oficjalne otwarcie Imprezy. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Krystyna Nawojska powitała serdecznie wszystkich gości i uczestników Festynu.

Dni Osjakowa 2014 /fot. Artur Nawojski

Więcej zdjęć w rozwinięciu oraz na stronach www.osjakowianie.pl i www.kultura.osjakow.pl.

Więcej… Zmieniony ( Wtorek, 08 Lipiec 2014 08:54 )
 
Autor: Dominik Pęczek    Wtorek, 08 Lipiec 2014 07:15    PDF Drukuj Email
XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II )
Pozostałe

Ogłoszenie

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

 

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2014 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański)

  • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1 176 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1 344 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2014r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 90 punktów ( liczbę punktów należy obliczyć samodzielnie na podstawie Algorytmu zamieszczonego w regulaminie),

  • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,

  • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

 

UWAGA!!! Kandydaci na stypendystów dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, do 18 sierpnia 2014r. (do 16-tej). Do systemu mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji.

Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu w do 15 lipca 2014r.(godz 14-tej) należy złożyć w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ( osobiście lub drogą pocztową) prawidłowo wypełniony Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o rekomendację Fundacji znajdują się poniżej.

Regulamin (PDF)

Wniosek (PDF)

Oswiadczenie (PDF)

Algorytm (PDF)


!!!! Po uzyskaniu rekomendacji Fundacji kandydat do stypendium pomostowego wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku on-line upływa z dniem 18 sierpnia 2014r. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2014r.

Zmieniony ( Wtorek, 08 Lipiec 2014 07:52 )
 
BIPLGDOsjakowianie.plGOPSAgroturystyka Osjaków